Realizacje

DO NASZYCH REALIZACJI NALEŻĄ:

Drogi publiczne:

DK-16;   

c            a   b

DK-94;

DW-780;

DW-794;

DW-933;

Drogi leśne (województwo warmińsko-mazurskie; województwo małopolskie)

Liczne obiekty kubaturowe   (teren całego kraju)

Obsługa laboratoryjna budowy trasy rowerowej http://greenvelo.pl/portal/