Kruszywa

  • Badanie cech skał i kruszyw z określeniem właściwości fizyko-mechanicznych i chemicznych;
  • Oznaczenia parametrów geotechnicznych próbek kruszyw;
  • Badanie zagęszczenia i nośności podbudów i warstw nasypów;
  • Opiniowanie receptur laboratoryjnych na kruszywa stabilizowane cementem wapnem lub innymi stabilizatorami;
  • Badania przydatności kruszyw łamanych i naturalnych do wykonawstwa podbudów stabilizowanych mechanicznie;
  • Opiniowanie projektów norm i wymagań technicznych