Oferta

Firma Consultingowa STREET-BUD prowadzi działalność w zakresie usług:

W ramach swoich usług polecamy doradztwo i nadzór technologiczny robót drogowych. Obejmuje on:

  • monitoring jakości robót budowlanych
  • przeprowadzanie badań kontrolnych i odbiorczych oraz pomiarów sprawdzających jakość wykonywanych robót drogowych
  • opiniowanie receptur i technologii stosowanych przy wykonywaniu robót drogowych
  • udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów drogowych, w tym opracowywanie do operatów kolaudacyjnych opinii nt. jakości odbieranych obiektów
  • sporządzanie miesięcznych sprawozdań w zakresie monitoringu jakości robót
  • wykonywanie sprawdzających badań parametrów geotechnicznych gruntów podłoża budowli drogowych, na etapie odbioru dokumentacji od Projektanta
  • weryfikacja pod względem technologicznym specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, na etapie odbioru dokumentacji od Projektanta
  • sprawowanie nadzoru technologicznego przy wdrażaniu nowych technologii
  • opiniowanie projektów: norm, wymagań technicznych i ogólnych specyfikacji technicznych opracowywanych w zakresie budownictwa drogowego